Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy na kurs „ABC ultrasonografii dla studentów”.

Kurs odbędzie się w dniach 29 i 30 października w Krakowie i będzie organizowany na bazie Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Partnerem wspierającym kursu jest Mindray Medical Poland

Celem kursu jest:

-zapoznanie się z techniką badania USG jamy brzusznej i miednicy,

-poznanie prawidłowych obrazów ultrasonograficznych narządów jamy brzusznej i miednicy.

Jest to kurs na bardzo podstawowym poziomie w celu umożliwienia pierwszego kontaktu z ultrasonografią w sposób praktyczny.

 

Zajęcie będą się odbywały w trzech studenckich pracowniach USG. W każdej znajdują się dwa aparaty USG. Na każdy aparat będzie przypadać grupa czterech kursantów. W każdej pracowni będzie prowadzić zajęcia jeden prowadzący, lekarz z dużym doświadczeniem w zakresie szkolenia ultrasonograficznego studentów. Studenci prowadzić będą badania "na sobie".

 

Zajęcia będą się odbywać według następującego harmonogramu:

29 października (sobota)

Blok przedpołudniowy – w godz. 09:00 – 13:00

Blok popołudniowy - w godz. 14:00 – 18:00

30 października (niedziela)

Blok przedpołudniowy – w godz. 09:00 – 13:00

Blok popołudniowy - w godz. 14:00 – 18:00

Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział w jednym bloku.

 

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku lekarskiego z całej Polski (z wyjątkiem studentów Collegium Medicum UJ – dla nich zajęcia USG są częścią programu z zakresu radiologii ) i JEST BEZPŁATNY. Pierwszeństwo będą mieli studenci lat od 3 do 6 ale w przypadku wolnych miejsc będą mogli wziąć udział także studenci lat 1 i 2.

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres   ABC-USG@inforadiologia.pl

Prosimy podać który termin (i blok) jest preferowany. Jeżeli nie ma to znaczenia dla zgłaszającego, prosimy wpisać w zgłoszeniu: termin dowolny. Do zgłoszenia mailowego prosimy dołączyć skany obu stron legitymacji studenckiej.

Do 8 października prześlemy informacje o zakwalifikowaniu na kurs.